Journal of the Executive Proceedings of the Senate of the United States of America, Հատոր 114

Գրքի շապիկի երեսը
order of the Senate of the United States, 1973

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Բովանդակություն

For the 92d Cong 2d sess beginning January 18 1972
1
Executive Journal 92d Congress 2d session 1761
761
Unconfirmed and withdrawn nominations
771
Diplomatic and Foreign Service
781
Public Health Service
803
Coast Guard
811
National Oceanic and Atmospheric Administration
835
Army
847
Navy
857
Marine Corps
865
Հեղինակային իրավունք

Այլ խմբագրություններ - View all

Բիբլիոգրաֆիական տվյալներ