Religious Movements and Institutions in Medieval India

Գրքի շապիկի երեսը
J. S. Grewal
Oxford University Press, 2006 - 598 էջ
Part of the Project of History of Indian Science, Philosophy, and Culture series on medieval Indian history, this volume looks at the period through the larger parameters of religion and religious movements within some of the country's major religions.

From inside the book

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Բովանդակություն

Shaiva Siddhanta
47
Virshaivism
66
Tantrism and Shaktism
81
Հեղինակային իրավունք

24 այլ բաժինները չեն ցուցադրվում

Այլ խմբագրություններ - View all

Common terms and phrases

Բիբլիոգրաֆիական տվյալներ