Time and the Novel

Գրքի շապիկի երեսը
Humanities Press, 1972 - 245 էջ

From inside the book

Բովանդակություն

The timeobsession of fiction
10
The time and the space arts
23
The time problems of fiction
30
Հեղինակային իրավունք

15 այլ բաժինները չեն ցուցադրվում

Այլ խմբագրություններ - View all

Common terms and phrases

Բիբլիոգրաֆիական տվյալներ