Freedom: A Documentary History of Emancipation : 1861-1867

Գրքի շապիկի երեսը
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Բովանդակություն

THE BLACK MILITARY EXPERIENCE
1
PART I
35
Recruitment in the Free States
74
Recruitment in Tidewater Virginia
113
Confederate Recruitment
279
PART 2
301
The Struggle
362
Black Soldiers and Their Officers
406
To Strike a Manly Blow
517
Prisoners of War
567
Camp Life
597
Education
611
Health
633
Black Soldiers
656
PART 5
729
Discharged Black
765

Military Discipline Punishment
433
Instead of the Musket it
483

Այլ խմբագրություններ - View all

Common terms and phrases

Վկայակոչումներ այս գրքի մասին

Բիբլիոգրաֆիական տվյալներ