The Late Medieval Scottish Parliament: Politics and the Three Estates, 1424-1488

Գրքի շապիկի երեսը
In this study of the medieval parliament, Roland Tanner gives the Scottish Parliament a human face by examining the actions and motives of those who attended. In the past, the Scottish Parliament was seen as a weak and ineffective institution - damned because of its failure to be more like its English counterpart. But Roland Tanner shows that the old picture of weakness is far from accurate. In its very different way, the Scottish Parliament was every bit as powerful as the English institution. The Three Estates (the clergy, nobility and burgh representatives who attended Parliament) were able to wield a surprising degree of control over the Crown during the 15th century.

From inside the book

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Բովանդակություն

Taxation and Anglicisation 14241428
7
14281435
38
A Radical and Conservative Assembly 14361439
66
Հեղինակային իրավունք

9 այլ բաժինները չեն ցուցադրվում

Common terms and phrases

Վկայակոչումներ այս գրքի մասին

Բիբլիոգրաֆիական տվյալներ