Chinese Perspectives in Rhetoric and Communication

Գրքի շապիկի երեսը
D. Ray Heisey
Greenwood Publishing Group, 2000 - 297 էջ

This volume presents recent and unpublished research by Chinese scholars from China and the US on ways in which Chinese culture influences and intersects with communication theory and practice in China. It focuses on communication and cultural concepts as they function in Chinese society, in the media, in the workplace, and in the way people think. It includes historical analyses of Mao's political rhetoric before and during the Cultural Revolution as well as political rhetoric by Deng Xiaoping, all with a cultural emphasis.

 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Բովանդակություն

I
3
II
25
III
45
IV
57
V
67
VI
87
VII
119
VIII
139
IX
165
X
179
XI
197
XII
207
XIII
223
XIV
249
XV
265
Հեղինակային իրավունք

Այլ խմբագրություններ - View all

Common terms and phrases

Հեղինակի մասին (2000)

D. RAY HEISEY is Professor and Director Emeritus, School of Communication Studies, Kent State University, OH

Բիբլիոգրաֆիական տվյալներ