Life À la Henri: Being the Memories of Henri Charpentier

Գրքի շապիկի երեսը
Life la Henri is the delightful memoir-with-recipes of Henri Charpentier, the world's first celebrity chef. First published in 1934, and back in print after nearly six decades, the book traces Henri's career from his days as a scrap of a bellboy on the French Riviera and a quick-witted apprentice in a three-star kitchen (when he invented crepe suzette) to his sailing for New York to open his renowned namesake restaurants that introduced many to the glories of haute cuisine. Life la Henri is a memorable portrait of a top-flight restaurant kitchen, and is food writing of surpassing charm and taste. This edition includes a new Introduction by Alice Waters, owner and proprietor of Chez Panisse in Berkeley, California, and author of many cookbooks.

From inside the book

What people are saying - Write a review

LIFE À LA HENRI: Being the Memories of Henry Charpentier

Հաճախորդի կարծիքը  - Kirkus

Former New York Times food critic Ruth Reichl, now editor of Gourmet, selects this savory memoir for her Food series of reprints (see Shapiro, below): it's the charming and easygoing autobiography of ... Read full review

Բովանդակություն

LifeinContes
3
Housebroken
11
The Queens and Duchesses in My Life
15
Հեղինակային իրավունք

29 այլ բաժինները չեն ցուցադրվում

Այլ խմբագրություններ - View all

Common terms and phrases

Հեղինակի մասին (2001)

Born in France, Henri Charpentier immigrated to the United States in the early 1900s and opened the original Henri Restaurant in 1906. Queen Victoria, Marilyn Monroe, King Edward VII, Sarah Bernhardt, J.P. Morgan, and Diamond Jim Brady were among his friends and patrons. He died in 1961.

Alice Waters is the legendary executive chef and owner of Chez Panisse in Berkeley, California. She is the author of several books, including The Chez Panisse Cookbook, Fanny at Chez Panisse and, most recently, Chez Panisse Vegetables.

Բիբլիոգրաֆիական տվյալներ