J.G. von Herder's sämmtliche Werke, Հատոր 5,Մաս 5

Գրքի շապիկի երեսը
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Ընտրյալ էջեր

Բովանդակություն

Այլ խմբագրություններ - View all

Common terms and phrases

Սիրված հատվածներ

Էջ 80 - Making it momentary as a sound, Swift as a shadow, short as any dream ; Brief as the lightning in the collied night, That, in a spleen, unfolds both heaven and earth. And ere a man hath power to say, — Behold ! The jaws of darkness do devour it up : So quick bright things come to confusion.
Էջ 35 - Or of the eternal co-eternal beam, May I express thee unblamed ? since God is light, And never but in unapproached light Dwelt from eternity, dwelt then in thee, Bright effluence of bright essence increate. Or hear'st thou rather pure ethereal stream, Whose fountain who shall tell? before the sun, Before the heavens thou wert, and at the voice Of God, as with a mantle, didst invest The rising world of waters dark and deep, Won from the void and formless infinite.

Բիբլիոգրաֆիական տվյալներ