The Development of Self-government in India, 1858-1914

Գրքի շապիկի երեսը
University of Chicago Press, 1922 - 248 էջ
This academic paper concerning the government of India from 1858 to 1914 was published in 1922, making it a relatively contemporary resource on the subject.?

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Բովանդակություն

CHAPTER PAGE PAGE I INTRODUCTION I
1
THE TRANSFER OF THE GOVERNMENT OF INDIA TO THE CROWN
16
THE INDIAN COUNCILS ACT OF 1861
31
MUNICIPALITIES 185868
49
MUNICIPALITIES 186882 LORD MAYO AND LORD NORTHBROOK
62
REFORMS OF LORD RIPON 188185
85
RIPONS REFORMSTHE LAWS
99
THE INDIAN NATIONAL CONGRESS
133
THE INDIAN COUNCILS ACT OF 1892
149
THE PRESIDENCY CITIES 18581914
170
THE MORLEY MINTO REFORMS
182
THE FUTURE
227
BIBLIOGRAPHY OF LITERATURE CITED
234
GENERAL BIBLIOGRAPHY
237
DEX
247
Հեղինակային իրավունք

Այլ խմբագրություններ - View all

Վկայակոչումներ այս գրքի մասին

Բիբլիոգրաֆիական տվյալներ