The Modern State: Theories and Ideologies

Գրքի շապիկի երեսը
Broad ranging in its coverage of the liberal democratic state and other, non-democratic state formations, the book offers chapters on each of the core theories of the modern state. Each chapter is structured in the same way to allow for ease of cross-referencing and for comparisons to be drawn between theories, with parts on Context, Definition, Theorists and Practical Politics. Taking a practical view of politics, each chapter illustrates how state theory has been deployed in recent historical contexts and policy initiatives, using examples to bring the theory to life.

From inside the book

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Բովանդակություն

The Emergence of the Modern State
20
the Pluralist State
37
The State and the Power Elite
75
Հեղինակային իրավունք

10 այլ բաժինները չեն ցուցադրվում

Այլ խմբագրություններ - View all

Common terms and phrases

Հեղինակի մասին (2007)


Erika Cudworth is Senior Lecturer in Sociology at the University of East London Timothy Hall is Senior Lecturer in Politics at the University of East London John McGovern is Senior Lecturer in Politics at the University of East London

Բիբլիոգրաֆիական տվյալներ