Restorationism in the Holiness Movement in the Late Nineteenth and Early Twentieth Centuries

Գրքի շապիկի երեսը
Edwin Mellen Press, 2004 - 202 էջ
In her 1917 sermon Lost and Restored, Pentecostal evangelist Aimee Semple McPherson claimed that God had given her a vision showing the fall of the Christian Church from its original purity and the gradual restoration of that original purity in successive stages. Using the prophetic images of agricultural blight and recovery in Joel chapter two, she detailed the fall of the church after the apostolic age to its complete corruption in the Middle Ages. Then, beginning with the Protestant Reformation of the sixteenth century, she described the church's gradual restoration to purity and power with the influence of the Reformers, continuing through Wesley and the holiness movement, and culminating with the Pentecostal movement of her own lifetime.

From inside the book

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Բովանդակություն

Preface by Charles Yrigoyen Jr V
15
Chapter Three
15
Chapter
17
Հեղինակային իրավունք

9 այլ բաժինները չեն ցուցադրվում

Common terms and phrases

Վկայակոչումներ այս գրքի մասին

Բիբլիոգրաֆիական տվյալներ