Obedience to Authority: An Experimental View

Գրքի շապիկի երեսը
Pinter & Martin, 1997 - 250 էջ

From inside the book

What people are saying - Write a review

LibraryThing Review

Հաճախորդի կարծիքը  - Danie_Jorgenson - LibraryThing

i loved reading this book even though it was research for a paper in my sociology because of its lessons it had to teach. The lessons are scary but necessary to confront in any time of how far the human species can go and truly feel with all their heart "their just following orders" Read full review

LibraryThing Review

Հաճախորդի կարծիքը  - benjamin7857 - LibraryThing

One of the most famous experiments in psychology, Milgram's obedience study continues to disturb psychologists and laymen alike today just as much as when the results were first revealed. And it's not ... Read full review

Բովանդակություն

Preface
11
EXPERIMENTS
12
The Dilemma of Obedience
19
Հեղինակային իրավունք

26 այլ բաժինները չեն ցուցադրվում

Այլ խմբագրություններ - View all

Common terms and phrases

Բիբլիոգրաֆիական տվյալներ