After Franklin: The Emergence of Autobiography in Post-revolutionary America, 1780-1830

Գրքի շապիկի երեսը
University Press of New England, 2001 - 241 էջ
An analysis of the foundations of autobiography in America.

From inside the book

What people are saying - Write a review

After Franklin: the emergence of autobiography in post-revolutionary America, 1780-1830

Հաճախորդի կարծիքը  - Not Available - Book Verdict

Arch's (Authorizing the Past; English, Michigan State Univ.) well-supported thesis is that before the 1810s in North America, people who wrote about themselves, Benjamin Franklin for example, were not ... Read full review

After Franklin: the emergence of autobiography in post-revolutionary America, 1780-1830

Հաճախորդի կարծիքը  - Not Available - Book Verdict

Arch's (Authorizing the Past; English, Michigan State Univ.) well-supported thesis is that before the 1810s in North America, people who wrote about themselves, Benjamin Franklin for example, were not ... Read full review

Բովանդակություն

Travels through Life
74
Ethan Allen and the Republican Self
93
The Emergence of Autobiography
111
Հեղինակային իրավունք

3 այլ բաժինները չեն ցուցադրվում

Այլ խմբագրություններ - View all

Common terms and phrases

Բիբլիոգրաֆիական տվյալներ