Legends of Jerusalem

Գրքի շապիկի երեսը
Jewish Publication Society of America, 1973 - 338 էջ
"These legends encompass all the three great religions: Judaism, Christianity, and Islam.

From inside the book

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Բովանդակություն

JERUSALEMCENTER OF THE WORLD
5
Where Were the Tablets Hewn?
11
DOME OF THE ROCK
17
Հեղինակային իրավունք

223 այլ բաժինները չեն ցուցադրվում

Այլ խմբագրություններ - View all

Common terms and phrases

Բիբլիոգրաֆիական տվյալներ