The Cambridge Ancient History, Հատոր 11

Գրքի շապիկի երեսը
Cambridge University Press, 2000

From inside the book

What people are saying - Write a review

LibraryThing Review

Հաճախորդի կարծիքը  - DinadansFriend - LibraryThing

A solid, framework for further reading in the field of mostly Mediterranean history. We have here political history from Theodosius II to Maurice, with a good emphasis on North Africa and the near ... Read full review

LibraryThing Review

Հաճախորդի կարծիքը  - Traveller1 - LibraryThing

The best in the series—Athens—the birthplace of western civilisation. The growth of Athens, its leadership of Greece, and then the treacherous attack by the Spartans, financed by Persia! Read full review

Բովանդակություն

NARRATIVE
1
Nerva to Hadrian
84
Hadrian to the Antonines
132
Հեղինակային իրավունք

117 այլ բաժինները չեն ցուցադրվում

Այլ խմբագրություններ - View all

Common terms and phrases

Բիբլիոգրաֆիական տվյալներ