Il linguaggio della poesia

Գրքի շապիկի երեսը
Vallecchi, 1969 - 144 էջ

From inside the book

Բովանդակություն

Բաժին 1
11
Բաժին 2
38
Բաժին 3
43

14 այլ բաժինները չեն ցուցադրվում

Common terms and phrases

Բիբլիոգրաֆիական տվյալներ