Product Liability: Law, Practice, Science

Գրքի շապիկի երեսը
Paul D. Rheingold, Sheila L. Birnbaum
Practising Law Institute, 1975 - 1113 էջ
First edition, 1967, edited by S. Schreiber and P. D. Rheingold.

From inside the book

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Բովանդակություն

Chapter One STRICT LIABILITY
1
The Fall of the Citadel
7
Editors Note
61
Հեղինակային իրավունք

44 այլ բաժինները չեն ցուցադրվում

Այլ խմբագրություններ - View all

Common terms and phrases

Բիբլիոգրաֆիական տվյալներ