Musicians and Composers of the 20th Century

Գրքի շապիկի երեսը
Alfred William Cramer
Salem Press, 2009 - 360 էջ
Benny Goodman, Dizzy Gillespie, Jim Morrison, Kurt Cobain...these are the people who helped shape the history of music. Their stories and others are told in Musicians and Composers of the 20th Century. This five volume set offers biographical and critical essays on over 600 musicians in just about every genre imaginable, from Accordion Players to Musical Theater Composers to World Music, and everything in between.

From inside the book

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Բովանդակություն

Barbra Streisand
1441
Shinichi Suzuki
1456
Tan Dun
1471
Հեղինակային իրավունք

38 այլ բաժինները չեն ցուցադրվում

Այլ խմբագրություններ - View all

Common terms and phrases

Բիբլիոգրաֆիական տվյալներ