Journal of the Rocky Mountain Medieval and Renaissance Association, Հատորներ 1-2

Գրքի շապիկի երեսը
Rocky Mountain Medieval and Renaissance Association., 1980

From inside the book

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Բովանդակություն

The Meaning of Symmetry
1
The Use of Thierry of Chartres Hexameron
11
A Medieval Spanish Collectanea of Astronomical
21
Հեղինակային իրավունք

15 այլ բաժինները չեն ցուցադրվում

Այլ խմբագրություններ - View all

Common terms and phrases

Բիբլիոգրաֆիական տվյալներ