The Imperial Theme

Գրքի շապիկի երեսը
Taylor & Francis, 2002 - 392 էջ
First Published in 2002. Routledge is an imprint of Taylor & Francis, an informa company.

From inside the book

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Բովանդակություն

On Imaginative Interpretation I
1
An Essay on Julius
32
The Eroticism of Julius Caesar
63
An Essay on Lifethemes
96
themes in Macbeth
125
An Essay on Corio
154
The Transcendental Humanism of Antony
199
and Cleopatra
263
A Note on Richard
351
Հեղինակային իրավունք

Այլ խմբագրություններ - View all

Common terms and phrases

Վկայակոչումներ այս գրքի մասին

Բիբլիոգրաֆիական տվյալներ