Encyclopedia of U.S. Foreign Relations, Volume 2

Գրքի շապիկի երեսը
Bruce W. Jentleson, Thomas G. Paterson
Oxford University Press, 1997

From inside the book

What people are saying - Write a review

Encyclopedia of U. S. foreign relations

Հաճախորդի կարծիքը  - Not Available - Book Verdict

Since the days of Diderot, there has been no end to the making of encyclopedias, and this new one is worth the cost. Produced under the auspices of the Council on Foreign Relations, it differs in ... Read full review

Բովանդակություն

Բաժին 1
47
Բաժին 2
51
Բաժին 3
85
Հեղինակային իրավունք

29 այլ բաժինները չեն ցուցադրվում

Այլ խմբագրություններ - View all

Common terms and phrases

Վկայակոչումներ այս գրքի մասին

Բիբլիոգրաֆիական տվյալներ