Northern Songs: The True Story of the Beatles' Song Publishing Empire

Գրքի շապիկի երեսը
The story of how Lennon and McCartney lost the most valuable song publishing catalogue in the world. This is a staggering saga of incompetence, duplicity and music industry politics.

From inside the book

What people are saying - Write a review

LibraryThing Review

Հաճախորդի կարծիքը  - Beatthat - LibraryThing

A fascinating insight into the world of music publishing with the added interest of the Beatles. A really good read, especially if you like number crunching. Read full review

Բովանդակություն

A Million Shares For All
37
Buying Bidding And Splitting
69
Working With The Muppet Men
109
Հեղինակային իրավունք

4 այլ բաժինները չեն ցուցադրվում

Այլ խմբագրություններ - View all

Common terms and phrases

Հեղինակի մասին (2006)

Brian Southall is a music journalist and record business consultant. He is also the the editor of the "Complete Beatles Recording Sessions "and the author of "Abbey Road: The Story of the World's Most Famous Recording Studios," "The A-Z of Record Labels," and "Sex Pistols,

Բիբլիոգրաֆիական տվյալներ