Classical electrodynamics

Գրքի շապիկի երեսը
Wiley, 17 հոկ, 1975 թ. - 848 էջ
This edition refines and improves the first edition. It treats the present experimental limits on the mass of photon and the status of linear superposition, and introduces many other innovations.

From inside the book

What people are saying - Write a review

User ratings

5 stars
1
4 stars
2
3 stars
2
2 stars
0
1 star
0

LibraryThing Review

Հաճախորդի կարծիքը  - barriboy - LibraryThing

A soul crushing technical manual written by a sadist that has served as the right of passage for physics PhDs since the dawn of time. Every single one of my professors studied this book, and every ... Read full review

LibraryThing Review

Հաճախորդի կարծիքը  - aproustian - LibraryThing

"Jackson E&M is about learning how to approximate reliably...the entire book, with few exceptions, is a mathematical discussion on how to solve [the same] 4 problems for different boundary conditions." Read full review

Բովանդակություն

Introduction and Survey
1
Introduction to Electrostatics
27
BoundaryValue Problems
54
Հեղինակային իրավունք

18 այլ բաժինները չեն ցուցադրվում

Common terms and phrases

Բիբլիոգրաֆիական տվյալներ