Page images
PDF
EPUB

HORATII

FLACCI

OPERA

Accedit

INDEXvariantium Leftionum infig-

nioris nota qua passim in MSS. occurrunt.
Ee Vid. en dans in de
Corberon de Maurice

REDDO

MORTUIS

UBIQU

DUBLINII:

Ex Officina GEORGII GRIEFS

MDCCXXI.

.1

2. HORATII FLACCI VITA,

E Vetufto Exemplari defcripta.

UINTUS HORATIUS FLACCUS, Venufinus, patre, ut ipfe quidem tradit, libertino,

falfamentario: cùm illi quidam in altercatione exprobraffet, Quoties ego vidi patrem tuum brachio fe emungentem? Bello Philippenfi excitus à M. Bruto imperatore, tribunus militu meruit: victifque partibus, veniâ impetratâ, fcriptam Quæftorium comparavit: ac primò Macenati, mox Augufto in gratiam infinuatus, non mediocrem in amborum amicitiâ locum tenuit. Macenas quantopere eum dilexerit, fatis demonftratur illo epigrammate;

Ni te vifceribus meis, Horati,

Plus jam diligo, tu tuum fodalem
Hinno me videas ftrigofiorem.

Sed multo magis extremis, tali ad Augustum elogio.;
Horatii Flacci, ut mei, efto memor.

Auguftus epiftolarum quoque ei officium obtulit; ut hoc ad Macenatem fcripto fignificat, Ante ipfe fufficiebam fcribendis epiftolis amicorum: nunc occupatiffimus et infirmus, Horatium noftrum te cupio adducere. Veniet igitur ab ifta parafiticâ mensâ ad hanc regiam, et nos in epiftolis • fcribendis adjuvabit. Ac ne recufanti quidem aut fuccenfuit quidquam, aut amicitiam fuam fuggerere deftitit. Exftant epiftolæ, è quibus, argumenti gratiâ, pauca fubjeci. Sume tibi aliquid juris apud me, tanquam fi convictor mihi fueris. Rectè enim, et non temere feceris: quoniam id usus mihi tecum effe volui, fi per valetudinem tuam fieri poffit. Et rurfus; Tui qualem habeam memoriam, poteris ex Septimio quoque noftro audire: nam incidit ut coram illo fieret à me tui mentio. Neque enim, fi tu fuperbus amicitiam noftram fprevisti, ideo nos quoque dvouægters ww.

A 2

Scripta

[ocr errors]
« ՆախորդըՇարունակել »