Over the Mountains of the Sea: Life on the Migrant Ships, 1870-1885

Գրքի շապիկի երեսը
Auckland University Press, 2006 - 294 էջ
Drawing upon more than 80 personal diaries and journals of those on board, this resource explores the rich experience and the trials and tribulations of hopeful Anglo-Celtic pilgrims headed to Australia and New Zealand aboard migrant ships in the late 19th century. From daily routines to matters of food, health, religion, crime, and mutiny, this history unearths the humor, scandal, and personal triumph that defined the nautical pilgrimage of hundreds.

From inside the book

Բովանդակություն

A great wrench at the heart
16
The mountains of the sea
43
A time to every purpose
73
Հեղինակային իրավունք

9 այլ բաժինները չեն ցուցադրվում

Այլ խմբագրություններ - View all

Common terms and phrases

Հեղինակի մասին (2006)

David Hastings is deputy editor of the New Zealand Herald. He lives in Auckland.

Բիբլիոգրաֆիական տվյալներ