Heraldry: sources, symbols, and meaning

Գրքի շապիկի երեսը
The origins of heraldry and the history of heraldic symbols and coats of arms.

From inside the book

What people are saying - Write a review

LibraryThing Review

Հաճախորդի կարծիքը  - hindins - LibraryThing

A particularly good resources for images of heraldry 'in the wild' and of a wide range of cultures. Some fantastic examples of medieval heraldic display which is my main interest. Read full review

LibraryThing Review

Հաճախորդի կարծիքը  - JoClare - LibraryThing

This is an excellent resource for anyone interested in heraldry, with exquisite color artwork throughout. It contains a broad overview of the history of heraldry, and how it developed over the centuries. My personal favorite for pure enjoyment of the art-form. Read full review

Բովանդակություն

For this reason arms are a favorite
12
TERMINOLOGY
42
THE SHIELD
55
Հեղինակային իրավունք

6 այլ բաժինները չեն ցուցադրվում

Այլ խմբագրություններ - View all

Common terms and phrases

Բիբլիոգրաֆիական տվյալներ