The Geology of Spain

Գրքի շապիկի երեսը
Wes Gibbons, Teresa Moreno (Geologist)
Geological Society of London, 2002 - 649 էջ
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Բովանդակություն

Introduction and overview
1
Precambrian
7
Cambrian
17
Ordovician
31
Silurian
51
Devonian
67
Carboniferous
93
Palaeozoic Magmatism
117
Cretaceous
255
Tertiary
293
Quaternary
335
the Alpine system north of the Betic Cordillera
367
Betic Cordillera and Balearic Islands
401
the Iberian peninsula
417
the Canary Islands
439
Economic and environmental geology
473

Variscan and PreVariscan tectonics
155
Permian and Triassic
185
Jurassic
213

Այլ խմբագրություններ - View all

Common terms and phrases

Վկայակոչումներ այս գրքի մասին

Applied Palaeontology
Robert Wynn Jones
Մասամբ դիտվող - 2006

Բիբլիոգրաֆիական տվյալներ