Հանդուրժողականության և անհանդուրժողականության դրսևորումները հայ գրականության մեջ: Manifestations of Tolerance and Intolerance in Armenian Literature

Գրքի շապիկի երեսը
Գևորգ Տեր-Գաբրիելյան, Անուշ Մարգարյան, Իզաբելլա Սարգսյան
Yavruhrat Publishing, 2017 - 352 էջ
«Հանդուրժողականության և անհանդուրժողականության դրսևորումները հայ գրականության մեջ» խորագրով հետազոտությունները նպատակ ունեն ուսումնասիրել և գիտահանրամատչելի ներկայացնել հանդուրժողականության և անհանդուրժողականության ակունքներն ու դրսևորումները հայալեզու՝ սերնդեսերունդ փոխանցված տեքստերում, փորձելով նաև իմաստավորված բանավեճ ծավալել դրանց շուրջ։ Հետազոտություններն ընդգրկում են հայ միջնադարյան ավանդավեպերը, 19-րդ ու 20-րդ դդ. դասական արձակը, Սփյուռքի գրականությամբ հանդերձ, հետխորհրդային Հայաստանի արձակն ու դասագրքերը: Հրատարակությունը, ըստ էության, քաղվածքների էքսկուրս է ողջ հայ գրականության մարմնով, ինչն իր հերթին առանձնահատուկ հաճույք է պարգևում ընթերցողին և հպանցիկ պատկերացում տալիս հայ գրականության զարգացման միտումների մասին։

Ժողովածուն նախատեսված է ընթերցողների լայն շրջանակի համար և կարող է օգտագործվել որպես ուսումնական ձեռնարկ:

The studies titled “Manifestations of Tolerance and Intolerance in Armenian Literature” aim to examine the roots of tolerance and intolerance and their manifestations in Armenian language texts passed on from generation to generation, as well as to present this through an academic and popular approach, and attempt to foster a meaningful debate on these issues. The studies include Armenian medieval sagas, the classic prose of the 19th and 20th centuries along with the literature of the Diaspora, the prose of post-Soviet Armenia as well as textbooks. The book essentially provides a guided tour through the whole body of Armenian literature which, in turn, provides a particular pleasure to the reader and presents a condensed image of the tendencies for development in Armenian literature.

This collection is intended for a broad range of readers and can be used as an educational manual.
 

Ընտրյալ էջեր

Բովանդակություն

Բաժին 18
Բաժին 19
Բաժին 20
Բաժին 21
Բաժին 22
Բաժին 23
Բաժին 24
Բաժին 25

Բաժին 9
Բաժին 10
Բաժին 11
Բաժին 12
Բաժին 13
Բաժին 14
Բաժին 15
Բաժին 16
Բաժին 17
Բաժին 26
Բաժին 27
Բաժին 28
Բաժին 29
Բաժին 30
Բաժին 31
Բաժին 32
Բաժին 33
Բաժին 34

Common terms and phrases

Աբովյան ազգային ամեն այդ այլ այլև այն այս այսպես այստեղ անգամ անհանդուրժողականության անհանդուրժողականության դրսևորումները անհանդուրժողականությունը ապա առաջ ավելի արդեն բայց բան բանահյուսական բացասական բոլոր գրականության գրականության մեջ դա դառնում դասագրքերում դեմ դեպքում դու դուրս դրական դրանց եթե եմ են ենք ես Եվ Եվրասիա երբ երկու է նաև էին էլ էջ էր ընդհանուր ըստ թե ժողովրդի իբրև իմ ինձ ինչ ինչպես իսկ իր իրենց լինել կամ կարելի է կարող են կարող է կարևոր կյանքի կողմից կրոնական հաճախ համար հայ հայ գրականության Հայոց հանդեպ հանդուրժող հասարակության հեղինակը հենց հետ հետո մասին մարդկային մարդկանց մարդու մեծ մեկ մենք մեջ մեր մի միայն մինչև միշտ Մնձուրին նա նաև նկատմամբ նման նոր Նույն նրա նրանց շատ ոչ ոչ միայն որը որն որոնք որոշ որպես որևէ ու ունի չեն չէ չի պատմության պետք է պիտի Սա սակայն սեփական սոցիալական վրա տալիս տարբեր քանի որ քյառթուն և այլն օրինակ Armenian literature intolerance tolerance

Բիբլիոգրաֆիական տվյալներ