Chinese perspectives in rhetoric and communication

Գրքի շապիկի երեսը
Ablex Pub. Corp., 2000 - 297 էջ
This volume presents recent and unpublished research by Chinese scholars from China and the US on ways in which Chinese culture influences and intersects with communication theory and practice in China. It focuses on communication and cultural concepts as they function in Chinese society, in the media, in the workplace, and in the way people think. It includes historical analyses of Mao's political rhetoric before and during the Cultural Revolution as well as political rhetoric by Deng Xiaoping, all with a cultural emphasis.

From inside the book

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Բովանդակություն

The Influence of Classical Chinese Rhetoric
3
A Comparison of SinoAmerican Thinking Patterns and
25
The Influence of Confucianism on Chinese Conceptions
45
Հեղինակային իրավունք

13 այլ բաժինները չեն ցուցադրվում

Այլ խմբագրություններ - View all

Common terms and phrases

Հեղինակի մասին (2000)

D. RAY HEISEY is Professor and Director Emeritus, School of Communication Studies, Kent State University, OH

Բիբլիոգրաֆիական տվյալներ