The New Golden Treasury of English Verse

Գրքի շապիկի երեսը
Edward Leeson
Macmillan, 1980 - 506 էջ

From inside the book

What people are saying - Write a review

LibraryThing Review

Հաճախորդի կարծիքը  - Threnos - LibraryThing

A wonderful collection of English poems through the ages. However, the five star rating is given mainly for its influence on myself as it introduced me to English verse and the great poets. Read full review

Բովանդակություն

Mine own John Poyntz since ye delight to know
27
Alas so all things now do hold their peace
33
Edmund Spenser ?155299
39
Հեղինակային իրավունք

57 այլ բաժինները չեն ցուցադրվում

Այլ խմբագրություններ - View all

Common terms and phrases

Բիբլիոգրաֆիական տվյալներ