The Theory of Power and Organization

Գրքի շապիկի երեսը
Routledge & Kegan Paul, 01 հնվ, 1979 թ. - 176 էջ
Good,No Highlights,No Markup,all pages are intact, Slight Shelfwear,may have the corners slightly dented, may have slight color changes/slightly damaged spine.

Այլ խմբագրություններ - View all

Վկայակոչումներ այս գրքի մասին

Spatial Formations
Nigel Thrift
Դիտել հնարավոր չէ - 1996
Organizational Culture

Հատվածի դիտում - 1985
All Book Search results »

Բիբլիոգրաֆիական տվյալներ