Dance with the devil

Գրքի շապիկի երեսը
Century, 21 սեպ, 1990 թ. - 306 էջ

From inside the book

What people are saying - Write a review

Dance with the devil

Հաճախորդի կարծիքը  - Not Available - Book Verdict

Readers of Douglas's autobiography, The Ragman's Son (LJ 10/15/88), will speculate on the parallels in his first novel, which also chronicles the rise to fame of a Russian-Jewish emigre in Hollywood ... Read full review

Բովանդակություն

Բաժին 1
3
Բաժին 2
8
Բաժին 3
30
Հեղինակային իրավունք

16 այլ բաժինները չեն ցուցադրվում

Այլ խմբագրություններ - View all

Common terms and phrases

Բիբլիոգրաֆիական տվյալներ