Contributions to a Bibliography of Australia and the South Sea Islands, Հատոր 4

Գրքի շապիկի երեսը

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Բովանդակություն

The Journals
15
Brief van H Brouwer 17 12 1611
146
Resolutie van de Kamer Amsterdam 1 12 1695
152
Resolutie van de Heeren XVII 10 12 1695
156
Letter of Nic Witsen summer 1698
165
Nic Witsens Noord en Oost Tartarye
173
F Valentijns Oud en Nieuw Oost Indie
179
Index
191
Հեղինակային իրավունք

Այլ խմբագրություններ - View all

Բիբլիոգրաֆիական տվյալներ