The Reich Marshal: A Biography of Hermann Goering

Գրքի շապիկի երեսը
Doubleday, 01 հնվ, 1974 թ. - 394 էջ

From inside the book

What people are saying - Write a review

LibraryThing Review

Հաճախորդի կարծիքը  - John_Vaughan - LibraryThing

We all like our villains to be mean, sniveling and despicable, tinged with evil, cowards and hand-rubbing, sneering hypocrites. Like the Nazi Goebbels or Mengele for example. Field Marshal, Luftwaffe ... Read full review

Բովանդակություն

FATHER FIGURE
1
n WAR
13
FIGHTER PILOT
27
Հեղինակային իրավունք

27 այլ բաժինները չեն ցուցադրվում

Այլ խմբագրություններ - View all

Common terms and phrases

Վկայակոչումներ այս գրքի մասին

Բիբլիոգրաֆիական տվյալներ