Theory and Practice of Leadership

Գրքի շապիկի երեսը
Pine Forge Press, 08 փտվ, 2006 թ. - 408 էջ
0 Գրախոսություններ
Reviews aren't verified, but Google checks for and removes fake content when it's identified

Theory and Practice of Leadership provides a comprehensive and critical review of the major theories of leadership and clearly lays out a more holistic understanding of leadership that integrates the disparate approaches and theories. Throughout the book, Roger Gill uses illustrative examples and cases, drawn from research and practice in the UK, mainland Europe, and the USA as well as Asia and elsewhere, enabling students to better relate the theories to real cases and their own experience. A clear picture of leadership theory and leadership development is set out through accessible language and a focus on bridging the gap between theory and practice.

 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Բովանդակություն

The Nature and Importance of Leadership
1
A Review and Critique
36
A New Model
63
Chapter 4 Leadership Vision and Mission
96
Chapter 5 Leadership Values and Culture
131
Chapter 6 Leadership and Strategy
174
Chapter 7 Leadership and Empowerment
209
Chapter 8 Leadership and Influence Motivation and Inspiration
231
Chapter 9 Leadership Development
269
Chapter 10 Rethinking the Leadership Challenge
292
Notes
330
References
335
Index
379
Հեղինակային իրավունք

Այլ խմբագրություններ - View all

Common terms and phrases

Վկայակոչումներ այս գրքի մասին

Բիբլիոգրաֆիական տվյալներ