Joseph Conrad: Third World Perspectives

Գրքի շապիկի երեսը
Robert D. Hamner
Lynne Rienner Publishers, 1990 - 273 էջ

From inside the book

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Բովանդակություն

Acknowledgmentsv
1
In Conrads Wake
6
Folly 1896 Hans van Marle29
29
Problems of Authenticity 1976 D C R
39
A New Version of His Outcasts 1976
59
Almayer and WillemsHow Not To Be 1979 Juliet McLauchlan79
79
Conrads An Outpost of Progress or the Evil Spirit of Civilization
107
An Image of Africa 1977 Chinua Achebe119
119
Under African Eyes 1976 C Ponnuthurai Sarvan153
153
The Frontier on Which Heart of Darkness Stands 1981 Wilson
161
and Nostromo 1975 Jean Franco201
201
Conrad and Other Third World Writers 1982 Peter
217
Notes on Contributors233
233
Annotated Bibliography239
239
Addenda to Bibliography263
263
Index267
267

Conrads Nigger 1978 Michael Echeruo131
131
Teaching Heart of Darkness 1982 Susan L
145

Այլ խմբագրություններ - View all

Common terms and phrases

Վկայակոչումներ այս գրքի մասին

Բիբլիոգրաֆիական տվյալներ