Troia: von Homer bis heute

Գրքի շապիկի երեսը
Heinz Hofmann
Attempto, 2004 - 205 էջ

From inside the book

Բովանդակություն

Vorwort
7
BERNHARD ZIMMERMANN
35
HUBERT CANCIK
53
Հեղինակային իրավունք

6 այլ բաժինները չեն ցուցադրվում

Common terms and phrases

Վկայակոչումներ այս գրքի մասին

Բիբլիոգրաֆիական տվյալներ