Page images
PDF
EPUB

Jessup r. Loucks, 331, 332.

| Jones v. Burgett, 195. Jewell v. Gardiner, 211 b, 363.

v. Chantry, 134. v. Lee, 148.

v. Clarke, 621. Jewett v. Jewett, 351.

v. Coal Barges, The, 67. v. Ricker, 312.

v. Crow, 220, 345. v. Whitney, 320.

v. Fanning, 35. Johannes, The, 96.

v. Hannovan, 41, 263, 266, 274. John v. Bacon, 115.

v. Jackson, 235, 239. John Fenwick, The, 96.

v. Janney, 65, 173. John Kyle Steamboat Co. v. New Or v. Johnston, 35, 148, 156, 163. leans, 35.

v. Jones, 60, 330. John M. Welch, The, 35.

v. Keeling, 87. Johns v. Davidson, 65, 166.

v. Keith, 255. v. Stevens, 204, 210, 227.

v. Lavender, 210. Johnson v. Atlantic Railroad Co., 258. v. Parsons, 231. v. Barnes, 184.

v. Percival, 55, 318. v. Barrett, 18.

v. Peskett, 293. v. Belden, 114.

v. Pettibone, 75, 76, 85, 112, 132, v. Bloomfield, 183.

197. v. Boston, 245.

v. Phillips, 141. v. Brown, 197, 200.

v. Pierce, 597. v. Chambers, 133.

v. Royal Canal Co., 323, 530. v. Crow, 146.

v. Skinner, 253, 598. v. Drummond, 38.

v. Soulard, 73, 76, 157, 160, 196, v. Erskine, 193.

197, 199. v. Gorham, 339.

v. Turner, 160. v. Irwin, 121.

v. United States, 222, 243, 599. r. Jaqui, 318.

v. Van Zandt, 133.
v. Jordan, 204, 306, 313, 354, 359. v. Waterlot Co., 58.
7. Kittredge, 584, 594, 600.

v. Weathersbee, 383.
v. Lewis, 215, 322, 392, 394.

v. West Vermont Railroad Co., v. McIntosh, 30, 31, 40.

256. v. Milwaukee, 118.

v. Williams, 333, 392, 394, 493. v. Pannell, 197.

Jordan r. Mayo, 320. v. Rand, 344.

v. Woodward, 253. v. Rayner, 286, 304 a.

Jordan Ditching Association v. Wagov. Stayton, 55.

ner, 69.
v. Twenty-one Bales, 1, 4, 66. Jorden v. Atwood, 314.
v. Utica Water Works Co., 245. Josephine, The, 67.
v. Wyard, 24.

Jourdain v. Wilson, 302, 447.
Johnston v. Hyde, 318, 320, 349, 351, Judd v. Wells, 312.
538.

Judge v. Meriden, 272.
v. Jones, 148, 156, 163, 164. Julia, The, 96.
v. Roane, 210, 615, 621.

Junction Railroad Co. v. Sayers, 256, Johnstone v. Hall, 376.

300. Johnstown Cheese Manuf. Co. v. June v. Purcell, 70, 76, 93 a. | Veghte, 281.

Jutte v. Hughes, 271, 272, 278, 293. Joliet Railroad Co. v. Healy, 41, 132. Juxon v. Thornhill, 141. Jolliffe v. Wallasey Local Board, 115. Jolly v. Terre Haute Bridge Co., 35,

111, 126, 132, 133, 135. Jones v. Andover, 121.

Kaler v. Beaman, 105, 318. v. Boston Mill Co., 162.

| Kane v. Baltimore, 241.

K.

Kane v. Parker, 315.

| Kerwhacker v. Cleveland Railroad Co., Kansas Pacific Railway v. Mihlman,

89, 128. 259, 421, 424.

Kestler v. Verble, 307. Kansas Pacific Railway Co. v. Miller, Keyes r. Little York Gold Washing 98.

Co., 398, 565, 566. v. Lundin, 98.

Keymer v. Summers, 330. Karns v. Tanner, 291.

Keyport Steamboat Co. v. Farmers' Kastor v. Newhouse, 391.

Transportation Co., 153, 171. Kate Tremaine, The, 33, 67.

Keyser v. Coe, 5, 13. Kauffman r. Griesemer, 41, 264, 266, Kidd v. Laird, 204, 228, 236, 237. 271.

Kidder v. Boom Co., 147. Kavanagh v. Brooklyn, 143, 270.

v. George, 303, 453. 1. Coal Mining Co., 314.

Kidgill v. Moor, 376.
Kean v. Rice, 189.

Kieffer v. Imhoff, 313, 355.
v. Stetson, 27, 37, 104, 105, 106, Kier v. Peterson, 291.
139, 169.

Kiff v. Youmans, 290.
Kearns v. Cordwainers' Co., 123, 124, Kilburn v. Adams, 334, 338.
135, 149.

Kilgore v. Hascall, 304. v. Thomas, 601.

Kilgour v. Ashcom, 307, 359. Keeler v. Wood, 310.

Killheffer v. Herr, 504. Keeney r. Carilla, 542, 543.

Kimball v. Gearhart, 231, 234, 235, 236. Keeney Manuf. Co. v. Union Manuf. v. Kenosha, 75, 197. Co., 204, 214, 227, 334.

v. Ladd, 332. Keighley's Case, 161.

1. Macpherson, 36. Keith v. Reynolds, 194.

v. Schoff, 56, 166. Keller v. Stoltz, 210.

Kimble v. Whitewater Canal Co., 582. Kellogg v. Thompson, 121, 212.

Kimbrall v. Walker, 338, 377. v. Union Co., 35, 130, 143, 144, Kimel v. Kimel, 621.

Kinealy v. St. Louis Railway Co., 123. Kelly v. Lett, 210, 371.

King, The (See Rex). r. Natoma Water Co., 231, 235, King v. American Transportation Co., 236.

33. Kelsey v. King, 105.

v. Bristol Dock Co., 248. 7. Murry, 120.

v. Edwards, 236. Kemp v. Thorp, 39.

v. Hide, 91. Kemper v. Louisville, 270.

v. Iowa Midland Railroad Co., 256, Kendrick v. Bartland, 364.

589. Kennard v. Burton, 96, 125.

v. King, 46, 56, 196, 315. Kennebec Ferry Co. r. Bradstreet, 162, v. London, 141. 164.

v. Montague, 53, 121, 189. Kennebeck Purchase v. Springer, 37. v. Sanders, 128. Kennedy v. Jones, 148, 157.

v. Shuford, 579. v. Municipality No. 2, 157

v. Tarlton, 377. v. New York, 116.

v. Tiffany, 204, 227. r. Scovil, 302, 307, 319, 540.

v. Ward, 18, 20, 21. Kent r. Atlantic De Laine Co., 159. v. Warde, 609. r. Waite, 306, 335, 336.

v. Watts, 98. Kenyon v. Nichols, 25, 355.

. Wharton, 212. Keokuk v. Keokuk Packet Co., 35, | Kingman v. Sparrow, 57, 82, 200, 241. 117, 118.

Kingsland v. Chittenden, 196, 200. Keokuk Co. v. Quincy, 120.

Kingston v. Homer, 22. Kepley r. Taylor, 587.

Kingston Docks v. La Marche, 141, Kerr v. Chess, 504.

142.

147.

255.

555.

Kinlock v. Neville, 101, 104.

Lady Franklin, The, 96.
Kinnersley v. Orpe, 183.

Lady Pike, The, 33.
Kinney v. Watts, 303.

Lafayette Plank Road v. New Albany
Kinsell v. Daggett, 197.

Railroad Co., 145, 250, 252.
Kintz v. McNeal, 368.

Lafayette Railroad Co. v. Murdock,
Kinzie v. Winston, 156.
Kipp v. Den, 113.

Laing ». Whaley, 475.
Kirkendall v. Hunt, 586, 611.

Laird r. Briggs, 26.
Kisling v. Johnson, 138.

Lake v. Tolles, 230.
Kissam v. The Albert, 89.

v. Virginia Railroad Co., 145, 146.
Kittle v. Tremont, 121.

Lake Superior Railroad Co. v. Greve,
Klingensmith v. Ground, 173, 194.

252.
Knapheide v. Eastman, 296, 298. Lakeman v. Burnham, 20, 32, 169, 189.
Knapp v. Douglass Axe Co., 351, 537, v. Butler, 29, 183.
556.

Lallande : The C. D., Jr., 96.
v. White, 303.

Lamar v. Charlotte Railroad Co., 258.
Knight v. Haight, 402.

Lamb v. Crosland, 331.
v. Moore, 301.

7. Danforth, 303, 451.
v. Portland, 113

. Ricketts, 70, 155, 200.
v. Wilder, 46, 56, 108, 162, 163, v. Schottler, 244.
164, 197

v. Walker, 412.
Knoll v. Light, 211 c, 363, 374.

Lambert ». Bennet, 312.
Knott r. Frush, 193.

2. Staten Island Railroad Co., 96.
Knowles 2. Dow, 24, 25, 105.

Lamborn v. Covington Co., 508, 534,
1. Knowles, 25. .
v. Nichols, 25.

Lamme v. Buse, 76.
Knowlton r. Sanford, 92, 96.

Lammers r. Nissen, 76, 77, 148.
Knox r. Chaloner, 56, 92, 108, 110, 121, Lampman v. Milks, 305, 314, 355, 356,
128, 132, 134, 140, 143, 584.

360.
v. Mayor, 368, 555.

Lamprey 2. Nelson, 108.
v. New York, 93, 121, 123.

Lancaster r. Kennebeck Co., 241.
v. Pickering, 169.

Lancaster Canal Co. v. Parnaby, 114.
v. Silloway, 310.

Lancey v. Clifford, 92, 96, 108, 110, 204,
Kobs v. Minneapolis, 261, 272.

584.
Koch r. Williamsport Water Co., 244. Lane v. The A. Denike, 92.
Korah v, Ottawa, 134.

• v. Miller, 323, 344, 616.
Kostendader r. Pierce, 252.

v. Newdigate, 552, 554.
Kownslar c. Ward, 212, 610.

v. Salter, 114.
Kraut v. Crawford, 72, 70.

Laney r. Jasper, 508, 536.
Kreamer v. Chicago Railroad Co., 133. | Langdeau v. Hanes, 30.
Krekeler v. Ritter, 504.

Langdon v. C. B. & Q. R. Co., 210.
Kucheman v. The C. C. & D. R. Co., . New York, 120, 175.
151.

Langford v. Commissioners, 244.
Kutz v. McCune, 303, 355, 454.

?. Owsley, 412.

1. Poppe, 333.

Langley v. Hammond, 355.
L.

Lanoue v. McKinnon, 305.

Lansing 1, Smith, 33, 36, 122, 123, 125,
Lackland v. North Missouri Railroad

128, 143, 151, 175.
Co., 123.

v. Wiswall, 122, 125.
Lacy v. Arnett, 322, 324, 343, 599. Lapham r. Curtis, 298.
v. Green, 27, 41, 45, 65.

Lapish v. Bangor Bank, 31, 44, 169,
Lady Brown's Case, 293, 313.

195, 199.

112.

La Plaisance Bay Harbor Co. v. Mon- | Le Fevre v. Le Fevre, 322, 323.

roe, 36, 68, 75, 82 a, 133, 143. Leffingwell 2. Warren, 37. Laramie Co. r. Albany Co., 13.

Le Franc v. Richmond, 194. Laredo r. Martin, 193.

Legg v. Horn, 338, 367, 508, 510, 535. Large r. Orvis, 579, 583, 597.

Legge v. Boyd, 6, 192. Larsh v. Test, 213, 383.

Leggett v. Kerton, 305. Larson v. Furlong, 128, 179, 365. Leggins r. Inge, 496. Lassater o. Garrett, 212.

Lehigh Bridge Co. r. Lehigh Coal Co., Lathrop r. Grosvenor, 250.

90, 98, 143, 298. Lattimore v. Davis, 266.

». Lehigh Navigation Co., 211 c. Laughlin v. Lamasco City, 179. Lehigh Valley Railroad Co. v. McFarLaumier v. Francis, 266, 276.

lan, 257, 329, 330, 331, 532, Laverty r. Moore, 164, 576.

549, 563, 564, 567, 568. Law v. McDonald, 339, 341, 422.

v. Society, 537, 540. Lawler 1. Boom Co., 103, 108, 211c, 2. Trone, 65, 150, 173, 211. 241.

Leigh v. Burley, 5, 66. Lawrence x. Fairhaven, 122, 260, 333. r. Holt, 179. v. Great Northern Railway Co., r'. Independent Ditch Co.,229, 233. 256, 286.

v. Jack, 197. Lawson v. Langley, 500.

Leighy r. Ashland Lumbering Co., v. Price, 206, 220, 395. r. Mowry, 196, 213.

Leisse r. St. Louis Railroad Co., 244. Lawton v. Rivers, 104.

Leland r. Woodbury, 579, 581. Lay r. King, 99, 189.

Lenox r. Winissimmet Co., 96. Lazaretto Road, in re, 148.

Leo, The, 96. Lean v. Burbank, 193.

Leon v. Garcelan, 33, 67. Leary v. Woodruff, 113.

Leonard, The, 67. Leathers v. Aiken, 35.

Leonard v. Leonard, 306, 335, 338, 362. Leavenworth r. Casey, 270.

v. Schenck, 584, 594, 600. r. Laing, 121.

v. Storer, 113, 293. Leavenworth Railroad Co. v. United v. Wading River Reservoir Co., States, 30, 36.

584, 590. Leavitt v. Towle, 318.

2. White, 305. Lebanon c. Olcott, 143, 582, 605. Leopold v. Chesapeake Canal Co., 101. Le Barron r. East Boston Ferry Co., Lepretre v. General Council, 247. 193.

Le Roy v. Bradley, 305. Le Beau v. Gavin, 73, 157.

v. Dunkerly, 39. Lebeaume v. Poctlington, 157.

Leslie v. St. Louis, 104. Leblanc o. Pittman, 161.

Le Strange v. Rowe, 22, 23, 24, 28. Leconfield v. Lonsdale, 54, 187. Letton 2. Gooden, 193. Leda, The, 4, 9, 11.

Levaroni 2. Miller, 220, 233. Ledyard r. Ten Eyck, 82, 83, 99, 155, Leveridge v. Hoskins, 369, 428, 430. 198.

Levett v. Wilson, 19, 23. Lee r. Brown, 23.

Lewen v. Smith, 74. v. McLeod, 323.

Lewenthal r. Mayor, 261. r. Minneapolis, 272.

r. New York, 261. r. Pembroke Iron Co., 132, 243, | Lewin v. Simpson, 210. 250, 581, 583.

Lewis v. Baird, 133. v. Stevenson, 363.

1. Gainsville, 193. Lee Conservancy Board v. Button, 101. v. Keeling, 60, 99, 182. Leech v. Schweder, 223.

0. Lewis, 194. Leeds r. Shakerley, 475.

v. McClure, 240. Leeds Canal v. Huster, 36.

v. Price, 329.

[ocr errors]

Lewis v. Stein, 121, 219, 223.

| Lloyd v. New York, 261. License Cases, The, 35, 129.

Lobdell v. Hall, 234. Liggins v. Inge, 227, 322, 351, 496.

v. Simpson, 229, 231, 543. Lillywhite v. Trimmer, 223, 509, 512, Locke r. Motley, 99, 100, 169, 189. 546.

Lockhart v. Geir, 489. Limerick Co.'s Appeal, 277.

Locks and Canals v. Lowell, 123, 255, Lincoln v. Chadbourne, 121, 128, 227,

261, 375. 377, 583.

v. Nashua & Lowell Railroad Co., v. Rogers, 233.

37, 256, 348, 588. v. Taunton Copper Manuf.: Co., Lockwood r. New York Railroad Co., 211, 219.

157, 170. v. Wilder, 56, 194, 200.

x. Wood, 24. Lindeman v. Lindsey, 302, 365, 447. Locust Mountain Coal and Iron Co. Lindsay v. Lindley, 193.

v. Gowell, 295. Lingwood v. Stowmarket Co., 219,544, Lodge v. Lee, 166. 558.

Logan v. Driscoll, 233. Linthicum v. Ray, 120, 301, 312.

Logansport v. Wright, 270. Linton v. Wilson, 383.

Loker v. Simpson, 512. Lion, The, 96.

Lomax v. Stott, 295. Liskeard Union r. Liskeard Water Lombard v. Kinzie, 156. Works Co., 241.

London, The City of, 96. Lisley v. Lobley, 244.

London v. Hunt, 141. Lister v. Newark Plank Road Co., 135. v. Richmond, 302. Little v. Dublin Railway Co., 250. | London & Birmingham Railway Co. v. Stanback, 204, 210, 603, 615.

v. Grand Junction Canal Co., Littledale v. Smith, 1.

547, 560. Littlefield v. Littlefield, 28.

London Wharfs, Case of, 4. v. Maxwell, 24, 105.

Lonergan v. Mississippi River Bridge Little Miami Elevator Co. v. Cincin

Co., 146, 249. nati, 241.

Long v. Beard, 193. Little Miami Railroad Co. v. Dayton, v. Boone, 41.

v. Long, 504. Littlepage v. Fowler, 197.

v. Merrill, 193. Little Rock r. Willis, 262.

v. Swindell, 222. Little Schuylkill Navigation Co. v. v. Weller, 325. French, 222.

Longstreet v. Harkrader, 160, 214. v. Richards, 222, 375, 398.

Long Wharf r. Palmer, 120. Livermore r. Jamaica, 244.

Longwood Valley Railroad Co. v. Livett r. Wilson, 330, 334.

Baker; 537, 552. Livezey 1. Gorges, 368.

Lonsdale Co. v. Moies, 299. 2. Philadelphia, 90, 98, 102. Lopez v. Andrews, 4, 19, 23. Livingston v. Adams, 298.

Lord v. Commissioners of Sidney, 27, v. Heerman, 155.

124, 148, 196.
v. Jefferson, 426, 436.

v. Oconto, 118, 144.
v. McDonald, 263, 266, 268, 2/1, 1'. Steamship Co., 1, 34, 129.
276.

Lord Advocate v. Blantyre, 18, 23. v. New York, 244.

v. Hamilton, 4, 21, 52. v. Ogden, 175.

v. Sinclair, 21.
v. Van Ingen, 35.

Lord Warden v. The King, 6.
Livingston County v. Graves, 328. Lorenz v. Jacobs, 316.
Livisay v. Delp, 103.

Loring v. Norton, 194.
Lloyd v. Guibert, 1.

Lorman v. Benson, 54, 68, 75, 99, 108, v. Jones, 24, 184.

133, 150, 191, 203.

255.

« ՆախորդըՇարունակել »