Pieter Bruegel the Elder

Գրքի շապիկի երեսը

From inside the book

What people are saying - Write a review

LibraryThing Review

Հաճախորդի կարծիքը  - misteraitch - LibraryThing

What the title says. The graphic works of both artists are fully reproduced, in some cases with additional life-sized details. Lavalleye provides introductory texts for each artist, as well as an annotated catalogue of the works in question. Read full review

Բովանդակություն

I3 THE TRIUMPH OF DEATH detail
77
THE Tow ER OF BABEL I detail
85
THE PROCESSION TO CALV ARY detail
91
Հեղինակային իրավունք

3 այլ բաժինները չեն ցուցադրվում

Այլ խմբագրություններ - View all

Common terms and phrases

Բիբլիոգրաֆիական տվյալներ