Guinness book of world records

Գրքի շապիկի երեսը
Here is the brand-new, updated edition of the multimillion-copy bestseller. From extraordinary human achievements to wonders of the universe, this consistent favorite features facts, feats and figures that are hardly believable but always surprisingly true! The definitive collection of outstanding records from all over the world.

From inside the book

What people are saying - Write a review

LibraryThing Review

Հաճախորդի կարծիքը  - readafew - LibraryThing

Just what it says, the 1988 version of the Guinness book of world records. All kinds of fun and weird things listed. Some of which I wouldn't do for money, much less to get my name in this book. Read full review

Բովանդակություն

The Living World
44
The Natural World
126
The Universe Space
150
Հեղինակային իրավունք

9 այլ բաժինները չեն ցուցադրվում

Այլ խմբագրություններ - View all

Common terms and phrases

Բիբլիոգրաֆիական տվյալներ