Byzantine Coins

Գրքի շապիկի երեսը
During the summers from 1958 through 1968 a Harvard-Cornell team of archeologists excavated the site of ancient Sardis, metropolis of Asia Minor and fabled capital of the Lydian Kingdom. Byzantine Coins is the first volume in a series of reports and monographs in which the results of these excavations will be published. George Bates provides a catalogue of 1,234 coins and one seal dating from A.D. 491 to 1282. His monograph meticulously describes each coin and contains sharply detailed reproductions of the 121 best preserved coins as well as maps of the area and notes which describe where each coin was found.

From inside the book

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Բովանդակություն

CONTENTS
1
Note on the Plates
8
CATALOGUE
18
Հեղինակային իրավունք

9 այլ բաժինները չեն ցուցադրվում

Այլ խմբագրություններ - View all

Վկայակոչումներ այս գրքի մասին

Բիբլիոգրաֆիական տվյալներ