Song of Songs: A Commentary

Գրքի շապիկի երեսը
Westminster John Knox Press, 01 հնվ, 2005 թ. - 263 էջ

This original commentary foregrounds at every turn the poetic genius of the Song of Songs, one of the most elusive texts of the Hebrew Bible. J. Cheryl Exum locates that genius in the way the Song not only tells but shows its readers that love is strong as death, thereby immortalizing love, as well as in the way the poet explores the nature of love by a mature sensitivity to how being in love is different for the woman and the man. Many long-standing conundrums in the interpretation of the book are offered persuasive solutions in Exum's verse by verse exegesis.

The Old Testament Library provides fresh and authoritative treatments of important aspects of Old Testament study through commentaries and general surveys. The contributors are scholars of international standing.

 

What people are saying - Write a review

Outstanding scholarly commentary on the Song of So

Հաճախորդի կարծիքը  - JJpeoria - Christianbook.com

While not suited to all readers, this scholarly commentary if full of important details and insights. It is probably one of the three best commentaries that I can think of ... in no particular order ... Read full review

Բովանդակություն

I
1
II
2
III
3
IV
13
V
28
VI
47
VII
73
VIII
87
XI
97
XII
119
XIII
138
XIV
151
XV
183
XVI
210
XVII
240
XVIII
242

Այլ խմբագրություններ - View all

Common terms and phrases

Սիրված հատվածներ

Էջ viii - JSOT Journal for the Study of the Old Testament JSOTSup Journal for the Study of the Old Testament — Supplement Series...
Էջ viii - JAAR Journal of the American Academy of Religion JAOS Journal of the American Oriental Society...

Վկայակոչումներ այս գրքի մասին

Song of Songs: Erotic Love Poetry

Դիտել հնարավոր չէ - 2003

Հեղինակի մասին (2005)

J. Cheryl Exum is Professor of Biblical Studies at the University of Sheffield.

Բիբլիոգրաֆիական տվյալներ