Social Science and National Policy

Գրքի շապիկի երեսը
Fred R. Harris
Transaction Publishers, 1970 - 268 էջ
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Ընտրյալ էջեր

Բովանդակություն

Preface
Building a New Social Strategy
1
Sick Cities And the Search for a Cure
19
Invisible Migrant Workers
43
Life in Appalachia The Case of High McCaslin
59
Kentucky
83
On the Case in Resurrection City
113
Reform Proposals
137
Riot Commission Politics
151
Poverty Programs And Policy Priorities
185
Report on the Social State of the Union
207
The Case for a National Social Science Foundation
219
The Need for a National Social Science Foundation
253
Notes on Contributors
264
Հեղինակային իրավունք

Այլ խմբագրություններ - View all

Common terms and phrases

Վկայակոչումներ այս գրքի մասին

Բիբլիոգրաֆիական տվյալներ