Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

The Greeks had mine Lyric Poots, Gesichom
Brocky slides, strone, Anscreen, Pindarus,
Bacchy
Simonides, Aleman, Alcons, sappho,

Corina is added

[ocr errors]

a tenth, she is said

to have instructed Pindar

a atth when a

by. Zaintill : 210, Cap. 1.

Acronis, Expositio in Horati Flaniopera. Mediolani, Zerotus 1474 max. Editio Princeps. See De Bure, in 8:2716. a copy of this commentary upon Inace was purchased by Mr Mason, of Besshew It is a scarce book, sale; for on Fore. and has excussed the notice of Maittaire. Acro flourished about the 7th century, His Notes may be found in the Holace. austed primired at Basil, in 1027, 800.

[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

PROSTANT APUD G. G. & J. ROBINSON, ET T. PAYNE:

CANTABRIGIÆ, APUD W. H. LUNN ;—EDINBURGI, APUD J. MUNDELL & SOC.

[merged small][ocr errors]

1

LENOX LIBRANT

NEW YORK

JO. CAR. ZEUNII

PRÆFA TI O.

Cum exemplaribus editionis fecundæ divenditis, novam adornare

[ocr errors]

inftituiffet Redemtor, et a me petiiffet, ut, fi quid haberem, adderem: opellæ qualifcunque a me hic adhibitæ paucis reddenda effe videtur ratio. Obfervationibus quidem Baxteri et Gefneri, quas, fi a paucis Baxterianis recefferis, fervandas effe duxi omnés, paffim addere ausus sum ́ meas, fi quas, rei intelligentia defiderare videbatur. Textum nonnullis in locis, fed caute et parce, ad fidem librorum mutavi, caufafque rei commemoravi. Gefneri varietati lectionis meam quoque inferendam effe exiftimavi, quam vel ex Bentleiana editione, nondum a Gefnero notatam, vel Venetiana de anno 1559; vel Glareana, quæ Friburgi a. 1536 prodiit in lucem, vel Chabotiana a. 1615, vel Lambini Wecheliana a. 1596 collegeram. Præterea cum fingulari Titii Profefforis Phyfices longe Celeberrimi et College mei conjunctiffimi liberalitate exemplar editionis Glareanæ manu Crufii olim Profefforis Vitebergenfis ad meos ufus accepiffem: inde codicum Bersmanni varietatem et paucas Crufii conjecturas in hanc editionem transferendas putavi. Quoniam argumentorum enarratio ad rei intelligentiam non parum facere exiftimatur; omni, qua potui, diligentia, inprimis Sermonibus Epiftolifque illa præpofui. Pro indice prioris editionis valde jejuno et imperfecto, qui nec nomina nec latini

1

« ՆախորդըՇարունակել »