Postmodernism and Holocaust Denial

Գրքի շապիկի երեսը
Does postmodernism, with its relativism and claims that historical study is little more than a discourse of political power promote and defend thinking that denies the occurrence of the Holocaust in Nazi Germany? This book argues not, exploring the key issues affecting historians today through a vital study of this most atrocious of crimes against humanity.

From inside the book

What people are saying - Write a review

LibraryThing Review

Հաճախորդի կարծիքը  - setnahkt - LibraryThing

I’ve been reading a number of books about postmodernism and deconstructionism recently, but not in any particularly organized fashion. This one turned up on some recommendation list or another, got ... Read full review

Բովանդակություն

Բաժին 1
7
Բաժին 2
8
Բաժին 3
11
Հեղինակային իրավունք

14 այլ բաժինները չեն ցուցադրվում

Common terms and phrases

Հեղինակի մասին (2001)

Robert Eaglestone teaches at Royal Holloway, University of London.

Բիբլիոգրաֆիական տվյալներ