Oriental Thought: An Introduction to the Philosophical and Religious Thought of Asia

Գրքի շապիկի երեսը
Rowman & Littlefield, 1981 - 129 էջ
Dr. Yong Choon Kim is a distinguished scholar and educator. He wrote this book to fill the need for a concise introduction to the philosophical and religious ideas of the East. The work is analytical, comparative, and critical presentation in three parts: Indian Thougt, Chinese Thought, abd the Thoughts of Korea and Japan. It can serve for such courses as Oriental Philosophy, Eastern Religions, World Religions, Comparative Religion, and Comparative Thought. It may also be used in other introductory courses in Religion, Philosophy, and Asian Culture. The book should be very useful to the general reader interested in Oriental Thought and culture.
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Ընտրյալ էջեր

Բովանդակություն

INDIAN THOUGHT
3
HINDUISM
5
IDEAS OF GOD
7
WORLD AND REINCARNATION
9
SELF AND REALIZATION
14
BUDDHISM
24
BEING AND THE WORLD
28
NIRVANA REALITY AND ENLIGHTENMENT
33
HSUN TZU
59
TAOISM
63
WUWEI
67
NEOCONFUCIANISM
72
CHU HSI
73
LU HSIANGSHAN
76
WANG YANGMING
77
THE THOUGHTS OF KOREA AND JAPAN
83

THE THREE BODIES OF THE BUDDHA
40
KNOWLEDGE AND MEDITATION
42
ETHICS
43
EVALUATION
44
CHINESE THOUGHT
49
CONFUCIANISM
51
CONFUCIUS THOUGHT
53
MENCIUS
56
KOREAN THOUGHT
85
BUDDHISM IN KOREA
88
CONFUCIANISM IN KOREA
90
CHONDOGYO
95
JAPANESE THOUGHT
107
BUDDHISM IN JAPAN
114
INDEX
127
Հեղինակային իրավունք

Այլ խմբագրություններ - View all

Common terms and phrases

Վկայակոչումներ այս գրքի մասին

Բիբլիոգրաֆիական տվյալներ