Ingmar Bergman: His Life and Films

Գրքի շապիկի երեսը
He always is very, very close to the camera, and he is terribly inspiring. I don't know what his magic is, but it is something that makes you want to give everything you have. He has respect for actors and for everybody. A bad director very often doesn't have that respect. Liv Ullman's words about Ingmar Bergman hint at the consummate director he was, one who knew the business, the strengths and weaknesses of actors and crews, the arrangement of the set, the framing of the camera, and all other particulars of the fine art of directing. This work presents Bergman's life and work, beginning with his youth in Uppsala, Sweden, and covering his formative years, his development as an artist, and his career as a world-renowned director. A brief synopsis for each of Bergman's films is provided, with such information as producer, screenwriter, cinematographer, editor, art director, music sound credits, running time, casts, Bergman's own comments, and the reactions of critics.

From inside the book

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Բովանդակություն

The Formative Years
3
The Making of an Artist
9
Another Beginning
27
Հեղինակային իրավունք

18 այլ բաժինները չեն ցուցադրվում

Այլ խմբագրություններ - View all

Common terms and phrases

Վկայակոչումներ այս գրքի մասին

Բիբլիոգրաֆիական տվյալներ