The Second Coming: Revelations Comes Alive

Գրքի շապիկի երեսը
Vantage Press, Inc, 2008 - 78 էջ
This fascinating new book depicts the end time in language easily relatable to readers today. Sonia McGary has written these words so that all who read them will have the opportunity to be open to the Lord and His message.

From inside the book

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Բովանդակություն

Ministry of Compassion
14
Brutality and Betrayal
22
Death at the Place of the Skull
30
The Counterfeit Continues
37
Persecution and Deception
43
Judgment Falls the Beast Rises
55
Evil Rules the Land
62
The Witness StandHeavens Glory
72
Հեղինակային իրավունք

Այլ խմբագրություններ - View all

Common terms and phrases

Բիբլիոգրաֆիական տվյալներ