The Mary Rose: The Excavation and Raising of Henry VIII's Flagship

Գրքի շապիկի երեսը
Naval Institute Press, 1982 - 240 էջ

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Բովանդակություն

Acknowledgements
7
The Place of the Mary Rose in History
13
The Search of the Ship Chapter 3 The Work of the Mary Rose 19791982
73
The Hull
103
The Decks
117
The Running and Standing Rigging
136
Ordnance
149
The Crew Officers and Life on Board
184
Salvage and Recovery
202
Remote Sensing and Survey Methods used on the
231
References
234
Glossary
236
Bibliography
238
Index
239
Հեղինակային իրավունք

Այլ խմբագրություններ - View all

Վկայակոչումներ այս գրքի մասին

Բիբլիոգրաֆիական տվյալներ