The Penguin Book of Scottish Verse

Գրքի շապիկի երեսը
Tom Scott
Penguin, 1970 - 518 էջ

From inside the book

What people are saying - Write a review

LibraryThing Review

Հաճախորդի կարծիքը  - keylawk - LibraryThing

Cover of this anthology is a closeup of Rev. Robert Walker skating on the Duddingston Loch, from a detail of a wonderful painting by Henry Raeburn, now in the National Gallery of Scotland. The ... Read full review

Բովանդակություն

INTRODUCTION
27
ANONYMOUS c 1300
59
ANONYMOUS c 1500
67
Հեղինակային իրավունք

2 այլ բաժինները չեն ցուցադրվում

Այլ խմբագրություններ - View all

Common terms and phrases

Վկայակոչումներ այս գրքի մասին

Բիբլիոգրաֆիական տվյալներ